دانلود رمان شاهزاده ی وحشی با لینک مستقیم و رایگان

Savage Prince

من هرکاری بخوام رو انجام میدم و هرکسیو بخوام بدست میارم.از قوانین هیچکس پیروی نمیکنم، حتی قوانین خودم.میدونستم نباید لمسش کنم ، اما این جلومو نگرفت. برای دومین بار هم جلومو نگرفت.

فقط باعث شد برای سومین بار مشتاق تر شم.سبک زندگیم با وحشی بودنم سازگاره ، ولی اون اینطور نیس.اما تمپرنس رنسوم جدیدترین اعتیادمه و فعلا حاضر نیستم ولش کنم.اون رو به راه خودم میکشونم، حتی اگه بدین معنا باشه که اونو به تاریکی بکشونم.فقط امیدوارم که اینکار باعث مرگ هردومون نشه.

توضیحات

دانلود رمان شاهزاده ی وحشی با لینک مستقیم و رایگان

دانلود رمان شاهزاده ی وحشی

 

 

خلاصه:

من هرکاری بخوام رو انجام میدم و هرکسیو بخوام بدست میارم.از قوانین هیچکس پیروی نمیکنم، حتی قوانین خودم.میدونستم نباید لمسش کنم ، اما این جلومو نگرفت. برای دومین بار هم جلومو نگرفت.

فقط باعث شد برای سومین بار مشتاق تر شم.سبک زندگیم با وحشی بودنم سازگاره ، ولی اون اینطور نیس.اما تمپرنس رنسوم جدیدترین اعتیادمه و فعلا حاضر نیستم ولش کنم.اون رو به راه خودم میکشونم، حتی اگه بدین معنا باشه که اونو به تاریکی بکشونم.فقط امیدوارم که اینکار باعث مرگ هردومون نشه.