دانلود رمان الهه ای در لباس با لینک مستقیم

برادرم با یه جنایتکار قاطی شد و همه چیزش رو باخت، از جمله
زندگیش رو. و حاال، من باید بدهیهای برادرم رو صاف کنم. تنها چیزی که دارم
بیست دلار تو جیبمه، و لباسهام تو کمدم.
خونه برای بدهی به بانک ضبط شد؛ و آخرین بازمانده از خانوادم به قتل رسید. پنجه گفت و تهدیدم کرد که، اگه فرارکنم شکنجم میده. ولی، من تا جهنم فرار میکنم. برای همین به میالن رفتم.و…

 

توضیحات

دانلود رمان الهه ای در لباس با لینک مستقیم

دانلود رمان الهه ای در لباس

برادرم با یه جنایتکار قاطی شد و همه چیزش رو باخت، از جمله
زندگیش رو. و حاال، من باید بدهیهای برادرم رو صاف کنم. تنها چیزی که دارم
بیست دلار تو جیبمه، و لباسهام تو کمدم.
خونه برای بدهی به بانک ضبط شد؛ و آخرین بازمانده از خانوادم به قتل رسید. پنجه گفت و تهدیدم کرد که، اگه فرارکنم شکنجم میده. ولی، من تا جهنم فرار میکنم. برای همین به میالن رفتم.و…