کتاب همه چیز به نفع تو پیش می رود اثر جوئل اوستین به همراه قسمتی از کتاب

کتاب همه چیز به نفع تو پیش می رود

کتاب همه چیز به نفع تو پیش می رود اثر جوئل اوستین به همراه قسمتی از کتاب

کتاب همه چیز به نفع تو پیش می رود اثر جوئل اوستین

 

کتاب همه چیز به نفع تو پیش می رود اثری است از جوئل اوستین به ترجمه افسانه مقدم و چاپ انتشارات نسل نواندیش. کتاب حاضر پیرامون شرایط بی معنی نوشته شده است، لحظه هایی دشوار و گاه طاقت فرسا که ما نمی توانیم از چرایی رخ دادن شان سردر بیاوریم؛

 

اما اگر در همین شرایط هم چنان به خداوند یقین داشته باشیم و به شیوه ای صحیح رفتار کنیم خیلی زود برایمان آشکار می شود که همه چیز به نفع ما پیش می رود.

 

 

نویسنده بر این مسئله تاکید دارد که هر اتفاقی خوب است؛ حتی اگر در ظاهر این طور به نظر نیاید اما همیشه موهبتی در پس اتفاقاتی که برای انسان به وقوع می پیوندد، پنهان شده است، تنها کافی است به قدرت خداوند، لطف او و کنترلی که بر همه ابعاد زندگی دارد ایمان داشته باشیم.

 

 

بخشی از کتاب

اگر جالوت نبود، داوود پسرکی چوپان باقی می ماند.

جالوت بنا به دلیلی در مسیر او قرار گرفت، نمی خواست او را شکست بدهد، برای پیشرفت او آمده بود.

داوود بدون جالوت هیچ وقت به پادشاهی نمی رسید. از دشمنانت شکایت نکن.

شاید در ظاهر پسرفت به نظر برسد، اما در واقع سکوی پرتاب به سوی پادشاهی است.

خدا می توانست از پادشاهی به نام شائول استفاده کند تا داوود را بالا ببرد.

کافی بود قلب او را نرم کند و بگوید: «آن جوان را گرامی بدار»،

اما خدا تصمیم گرفت از دشمنان او بهره ببرد، نه از دوستانش.

به همین دلیل لازم نیست برای دیگران نقش بازی کنیم و از آن ها بخواهیم ما را دوست داشته باشند،

نباید به خودمان بگوییم شاید باعث موفقیت من شوند.

خداوند مجبور نیست از دوستان و آشنایان ما استفاده کند.

می تواند از دشمنان، مخالفان و کسانی که می خواهند ما را زمین بزنند، بهره ببرد.

خدا از آن ها استفاده می کند تا تو را بالا بکشد.

داوود جالوت را شکست می دهد و از آن به بعد دیگر مطلبی درمورد او نیامده است. 

او به خاطر داوود آفریده شده بود. بخشی از سرنوشت او این بود که جایگاه داوود را محکم کند.

خداوند تمام آدم های مهربان را داخل صف قرار داده است، آن ها باید با تو خوش رفتار باشند، تشویقت کنند و جلو برانند.

هم چنین تمام کسانی که سعی می کنند تو را متوقف کنند، پشت سرت حرف بزنند و ناامیدت کنند، داخل صف قرار گرفته اند. خداوند به جالوت ها دستور داده است سر راه تو سبز بشوند.

اگر این قاعده را درک نکنی، ناامید می شوی و می گویی: خدایا، چرا این اتفاق برای من افتاد؟

این شرایط مخالف تو را متوقف نمی کند؛ می خواهد جایگاهت را محکم کند. وقتی بر این شرایط غلبه کنی، وارد مرحله جدیدی از سرنوشتت می شوی و اطرافیانت هم لطف خدا را به چشم می بینند.

 

 

 

 

 

 

این کتاب جهت معرفی در سایت قرار گرفته (pdf)

 

دیدگاه‌ها 0
سلام

*
*