دانلود کتاب در پیرامون خودمداری ایرانیان اثر حسن قاضی‌ مرادی با لینک مستقیم

دانلود کتاب در پیرامون خودمداری ایرانیان

دانلود کتاب در پیرامون خودمداری ایرانیان اثر حسن قاضی‌ مرادی با لینک مستقیم

دانلود کتاب در پیرامون خودمداری ایرانیان اثر حسن قاضی‌ مرادی

 

توضیح کتاب:

در بخش نخست این کتاب مولف با برشماردن و ارزیابی ویژگی‌های خودمداری، مهم‌ترین عامل و علت سیاسی خودمداری ایرانیان را حکومت استبدادی معرفی می‌کند .در بخش دوم با نگاهی به تاریخچه حکومت استبدادی در ایران از آغاز تا دوران معاصر رابطه خودمداری ایرانیان با حکومت استبدادی و برخی ویژگی‌های عمومی جامعه ایران بررسی و ارزیابی می‌شود .سپس در بخش سوم، شرحی از برخی ویژگی‌های فکری، عملی و عاطفی خودمداری فراهم می‌آید .در بخش پایانی کتاب، مولف اذعان می‌دارد که کشمکش با حکومت استبدادی از موضع خودمداری حاصلی در پی ندارد .
بخشی از کتاب

خود مداری (معادل خودمحوری، تک روی)- متمایز از فردگرایی غربی- یکی از ویژگی های روانشناسی خاص ما ایرانیان در قلمرو هستی فردی و اجتماعی مان است. در این رساله گرایش انسان به زندگی در قلمرو رفع نیازها و تحقق منافع شخصی و خصوصی آنی و فوری به عنوان تعریف خودمداری در نظر گرفته می شود. در سنجش زمینه های خودمداری، حکومت استبدادی به عنوان مهم ترین عامل روبنایی آن معرفی شده و سپس وحدت و تضاد خودمداری و حکومت استبدادی همراه با شیوه زندگی خودمدارانه همچنان که برخی ویژگی های فکری، کرداری و عاطفی خودمداری مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز اشاره ای می شود به چگونگی مبارزه با خودمداری به عنوان یکی از موانع مهم در روند تحقق تجددخواهی در ایران و استقرار حق ایرانیان در تعیین سرنوشت خود.

دیدگاه‌ها 0
سلام

*
*